Een initiatief van SER en Performa

Disclaimer

OR Reglement is een product van de Sociaal-Economische Raad & Performa Uitgeverij BV, hierna SER en Performa. SER en Performa accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door onze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SER of Performa is het de gebruiker van OR Reglement niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Performa Uitgeverij BV wordt ook verwezen naar de algemene leveringsvoorwaarden van Performa Uitgeverij BV die van toepassing zijn.