Een initiatief van SER en Performa

Over ons

Het reglement van de ondernemingsraad is een belangrijk instrument. Het bevat de onderwerpen waarvan de regeling is opgedragen of overgelaten aan de OR, zoals de werkwijze van de OR. Bovendien is iedere ondernemingsraad (OR) verplicht op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een reglement op te stellen. Om de OR daarbij te helpen, is de digitale tool OR Reglement ontwikkeld. Het is bedoeld als toegankelijk en gebruiksvriendelijk hulpmiddel bij het opstellen van een reglement. OR Reglement is gebaseerd op het door de SER opgestelde Voorbeeldreglement ondernemingsraden (hier te downloaden).

De tool is bedoeld voor ondernemingsraden.

OR Reglement is een gezamenlijk initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER) en Performa Uitgeverij BV.

Over het Voorbeeldreglement ondernemingsraden
De bevordering van medezeggenschap in ondernemingen is een van de wettelijke taken van de SER. De SER vervaardigt in dit kader een aantal informatieve publicaties op dit terrein. Daartoe behoort ook het Voorbeeldreglement ondernemingsraden met toelichting en bijlagen. Daarin wordt onder meer uitleg gegeven over wat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voorschrijft.